Adatvédelmi tájékoztató

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Impresszum

Név: PWS Online Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely és levelezési cím (nem iroda): H-9011 Győr, Szikes út 25.
E-mail: info@pws.center
Nyilvántartásba vevő hatóság: Győri Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 08-09-033672
Adószám: 27457993-2-08
Közösségi adószám: HU27457993
Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.08-09-033672
A cég statisztikai számjele: 27457993-6201-113-08
Kamara: Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (GYMSKIK)
Bankszámla HUF: HU85 11737007 23735325 00000000
Bankszámla EUR: HU84 11763378 63871885 00000000

Tárhelyszolgáltató: PWS Online Kft. | 9011 Győr, Szikes út 25. | info@pws-server.net

Hatályos: 2022.02.02 naptól.

Adatvédelmi irányelvek

Nagyon fontos számunkra a weboldalunk látogatói személyes adatainak védelme, és elkötelezettek vagyunk ennek megfelelő biztosítása mellett. Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait.

Ha hozzájárul a sütik használatához a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeinek megfelelően, amikor először látogatja meg weboldalunkat, azzal – azok lejártáig – engedélyezi számunkra a sütik használatát minden egyes alkalommal, amikor Ön meglátogatja weboldalunkat.

Némely sütik esszenciálisak a weboldal megtekintéséhez, míg mások betöltését megakadályozhatja az első látogatáskor megjelenő ablak beállításaival. 

A személyes adatok gyűjtése

A következő típusú személyes adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk és felhasználhatjuk:

 • a számítógépével kapcsolatos információkat, beleértve az Ön IP-címét, ebből kinyerhető földrajzi tartózkodási helyét, a böngészője típusát és verzióját, valamint az operációs rendszerét;
 • információkat a weboldalunk meglátogatásáról és annak használatáról, ideértve a küldő hivatkozás adatait, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a weboldalon a navigáció adatait;
 • a weboldalunkon a regisztrációkor/vásárláskor megadott információkat, például az e-mail címét, nevét, címét;
 • a weboldalunkon a szolgáltatásaink igénybevételekor megadott információkat;
 • a weboldalunk használata közben keletkező információkat, többek között, hogy mikor, milyen gyakran és milyen körülmények között használja weboldalunkat;
 • az Ön által vásárolt szolgáltatásokkal, az Ön által használt szolgáltatásokkal vagy a weboldalunkon keresztül végzett tranzakciókkal kapcsolatos információkat, többek között: a neve, címe, telefonszáma, e-mail címe;
 • az e-mailben vagy a weboldalunkon keresztül az Ön által elküldött információkat, beleértve azok tartalmát és metaadatait;
 • minden egyéb személyes információt, amelyet elküldött számunkra.

Fizetési adatait – amennyiben Ön ezt kifejezetten nem kéri – nem tároljuk! A feliratkozáson alapuló, ismétlődő vásárlások esetén sem a mi rendszerünk, hanem a megbízott, kiválasztott fizetési szolgáltató (Stripe, PayPal) tárolja adatait, rendszerünk csupán egy generált kulcs alapján hívja meg az ismételt fizetéshez szükséges funkciókat.

Mielőtt valamely másik személy személyes adatait feltárná előttünk, Önnek kötelező az adott személy hozzájárulásával rendelkeznie a személyes adatok megosztását valamint a személyes adatoknak a jelen adatvédelmi nyilatkozat előírásaival összhangban történő feldolgozását illetően.

Az Ön személyes adatainak felhasználása

A weboldalunkon keresztül számunkra elküldött személyes adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban vagy a weboldal vonatkozó oldalain meghatározott célokra használjuk fel. Az Ön személyes adatait a következő célokra használhatjuk fel:

 • a weboldalunk és a vállalkozásunk adminisztrálása;
 • a weboldalunk testreszabása az Ön számára;
 • a weboldalunkon található szolgáltatások elérhetővé tétele az Ön számára;
 • a weboldalunkon keresztül megvásárolt áruk eljuttatása az Ön részére;
 • a weboldalunkon keresztül megvásárolt szolgáltatások nyújtása az Ön részére;
 • számlák és fizetési emlékeztetők küldése, és Öntől a befizetések begyűjtése;
 • nem marketing célú kereskedelmi kommunikáció küldése az Ön részére;
 • olyan e-mail értesítések küldése Önnek, amelyeket Ön kifejezetten kért;
 • e-mail hírlevelünk küldése Önnek, ha azt igényelte (bármikor értesíthet minket, ha már nem kéri a hírlevelet);
 • harmadik felek számára statisztikai információk szolgáltatása felhasználóinkról (azonban ezek a harmadik felek nem azonosíthatnak egyetlen felhasználót sem ezen információk alapján);
 • a weboldalunkkal kapcsolatos, az Ön által vagy az Önről tett tudakozódások és panaszok kezelése;
 • a weboldalunk biztonságának megőrzése és a csalások megelőzése;
 • a weboldalunk használatát szabályozó feltételek betartásának ellenőrzése (ideértve a weboldal privát üzenetküldő szolgáltatásán keresztül küldött privát üzenetek nyomon követését is).

Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a listát legjobb tudomásunk szerint készítettük el és azt azonnal módosítjuk, ha azzal kapcsolatosan új listapont vagy hiba merül fel.

Ha Ön személyes információkat küld nekünk a weboldalunkon való közzététel céljából, ezeket az információkat mi közzétesszük és egyéb módon felhasználjuk az Ön által nekünk megadott engedély alapján (pl. értékelések, visszajelzések).

Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át az Ön személyes adatait harmadik feleknek ezen harmadik felek vagy más harmadik felek által folytatott közvetlen marketing céljából.

A személyes adatok közzététele

A személyes adatait bármilyen alkalmazottunkkal, tisztségviselőnkkel, biztosító társasággal, szakmai tanácsadókkal, ügynökökkel, beszállítókkal vagy alvállalkozókkal közölhetjük, amennyiben ez ésszerű és szükséges a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok biztosításához.

A személyes adatait közzétehetjük:

 • olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;
 • a folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásokkal kapcsolatban;
 • a törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a csalások megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából történő információszolgáltatás mások számára);
 • az általunk eladott (vagy a jövőben eladott) minden vállalkozás vagy vagyontárgy vevője számára; és
 • bármely olyan személy számára, akinek az esetében ésszerűen feltételezhetjük, hogy bírósághoz vagy más illetékes hatósághoz fordulhat a személyes információ közzététele érdekében, amennyiben ésszerű véleményünk szerint az ilyen bíróság vagy hatóság valószínűleg elrendelné az említett személyes információ közzétételét.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt esetek kivételével az Ön személyes adatait nem adjuk át harmadik feleknek.

Nemzetközi adattovábbítás

 • Az általunk összegyűjtött információkat tárolhatjuk, feldolgozhatjuk és továbbíthatjuk bármely olyan országok között, ahol üzleti tevékenységet folytatunk, annak érdekében, hogy az információkat ezen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően felhasználhassuk.
 • Az általunk összegyűjtött információkat továbbadhatjuk a következő országoknak, amelyek nem rendelkeznek az Európai Gazdasági Térségben hatályos adatvédelmi törvényekkel egyenértékű törvényekkel: Amerikai Egyesült Államok, Oroszország, Japán, Kína és India.
 • Az Ön által a weboldalunkon közzétett vagy a weboldalunkon közzétételre az Ön által benyújtott személyes adatok az interneten keresztül elérhetők lehetnek az egész világon. Nem akadályozhatjuk meg az ilyen információk mások általi felhasználását vagy az ilyen információkkal történő visszaélést mások által. (Az adatok weboldalunkon történő megadása még nem minősül közzétételnek vagy közzétételre adásnak!)
 • Ön kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak továbbításához a jelen szakaszban leírtak szerint.

A személyes adatok megőrzése

A jelen szakasz tájékoztat az adatmegőrzési irányelveinkről és eljárásainkról, amelyek célja annak biztosítása, hogy a személyes adatok megőrzésére és törlésére vonatkozó jogi kötelezettségeinknek megfelelően járjunk el.

 • A személyes adatokat, amelyeket bármilyen célból vagy célokból feldolgozunk, tilos annál hosszabb ideig megőrizni, mint amennyi ideig szükséges a tárolásuk ehhez a célhoz vagy célokhoz.
 • Az 1. pont sérelme nélkül az alábbiakban meghatározott kategóriákba tartozó személyes adatokat töröljük az alábbiakban megadott időpontban:
  • Rendelési adatok: 5 év, vagy kérésre azonnal;
  • Üzenetváltások adatai: 5 év, vagy kérésre azonnal;
 • A jelen szakasz egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül, a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat (beleértve az elektronikus dokumentumokat is) az alábbiaknak megfelelően megőrizzük:
  • olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;
  • amennyiben a dokumentumok relevánsak lehetnek bármilyen folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásban; és
  • törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a csalások megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából történő információszolgáltatás mások számára).

Az Ön személyes adatainak biztonsága

 • Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti óvintézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes adatai elvesztését, a velük való visszaélést vagy a módosításukat.
 • Minden, az Ön által megadott személyes információt biztonságos (jelszóval és tűzfallal védett) szervereinken tároljuk.
 • A weboldalunkon keresztül lebonyolított összes elektronikus pénzügyi tranzakciót titkosítással védjük.
 • Ön tudomásul veszi, hogy az információ továbbítása az interneten keresztül alapvetően bizonytalan jellegű, és nem garantálhatjuk az interneten keresztül továbbított adatok biztonságát.
 • Ön felelős a weboldalunk eléréséhez használt jelszava bizalmas kezeléséért; nem kérjük el a jelszavát (kivéve, amikor bejelentkezik weboldalunkra).

Módosítások

Időnként frissíthetjük ezt az adatvédelmi nyilatkozatot azáltal, hogy közzétesszük az új verzióját a weboldalunkon. Időnként ellenőrizze ezt az oldalt annak érdekében, hogy megismerje az adatvédelmi nyilatkozat módosításait. Önt az adatvédelmi nyilatkozat változásairól e-mailben vagy a weboldalunkon található privát üzenetküldő rendszeren keresztül értesíthetjük.

Az Ön jogai

Felszólíthat minket arra, hogy bocsássunk rendelkezésére minden személyes információt, amely nálunk elérhető Önről; az ilyen információk szolgáltatása a következő feltételek mellett történik:

 • az Ön személyazonosságának a megfelelő módon történő igazolása.

A törvény által megengedett mértékben visszatarthatjuk az Ön által kért személyes információkat.

Bármikor felszólíthat bennünket arra, hogy marketing célból ne dolgozzuk fel személyes adatait.

Nem magánszemély regisztrációja, vásárlása esetén a gyakorlatban Ön előzőleg kifejezetten egyetért azzal, hogy adatait felhasználhatjuk marketing célokra, vagy pedig lehetőséget biztosítunk az Ön számára azt illetően, hogy visszautasíthassa a személyes adatai marketing célokra történő felhasználását.

Harmadik felek weboldalai

Weboldalunk hivatkozásokat és részleteket tartalmaz harmadik felek weboldalait illetően. Nem áll módunkban a harmadik felek adatvédelmi irányelveit és gyakorlatait ellenőrizni, valamint azokért nem vagyunk felelősek.

Ezen harmadik felek vonatkozó dokumentumainak elérhetőségét listázzuk, azok folyamatos elérhetőségéért azonban nem vagyunk felelősek.

Az adatok frissítése

Kérjük, tudassa velünk, ha javítani vagy frissíteni kell az Önnel kapcsolatosan általunk tárolt személyes adatokat.

Sütik (Cookies)

A weboldalunk által felhasznált sütikről kiegészítő oldalunkon tájékozódhat.

Scroll to Top